euprojekti

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

solarCat

  • Program Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
  • Tehnološkim inovacijama želimo postići samoodrživosti brodskih linija

SolarCat

  • Program Kompetentnost i razvoj MSP-ova
  • Razvojem novog proizvoda želimo odgovoriti na društvene izazove pametnog, zelenog i integriranog transporta

iCat International

  • Program Internacionalizacija poslovanja MSP-ova
  • Kroz međunarodnu promociju radimo značajan iskorak prema međunarodnom tržištu