BlueNet

Image

Projekt kojim se želi poboljšati umrežavanje između pomorskih klastera i razviti inovativnost malog i srednjeg poduzetništva na Sredozemlju, osobito na području Jadranskog i Jonskog mora do Crnog mora.

U projektu sudjeluje 6 zemalja pod koordinacijom talijanskog klastera pomorske tehnologije (Italija, Bugarska, Cipar, Albanija, Rumunjska i Hrvatska).

Projektne aktivnosti provode se u okviru integrirane pomorske politike EU-a, te će omogućiti:

  • Razmjenu dobrih praksi za upravljanje klasterom i razvoj poslovnog sektora uglavnom za mala i srednja poduzeća
  • Usmjeravanje pomorskih klastera i/ili regionalnih centara kompetencije uvođenju plavih inovacija
  • Pojačano intenzivno umrežavanje među dionicima u zemljama koje sudjeluju u projektu

Projektne aktivnosti provode se kroz dijalog s javnim institucijama i podizanje svijesti o problemima u pomorstvu i plavoj ekonomiji. 

 

Kao rezultat BlueNET projekta, mreža klastera predstavljat će snažan motor gospodarskog rasta i pokretača inovacija, pružajući plodno poslovno okruženje za poduzeća, posebno mala i srednja.

To će olakšati suradnju s istraživačkim i akademskim institucijama, javnim sektorom, civilnim društvom, dobavljačima, kupcima i konkurentima na području šire regije, te će omogućiti sinergijske aktivnosti temeljene na vlastitim konkurentskim prednostima.