❮ Novosti

Idejni projekt putničkog pristana

Krajem prosinca 2021. Tomislav Uroda predao je Lučkoj upravi Vukovar Idejni projekt putničkog pristana. 
Pristan je predviđen za istovremeni privez dva do tri riječna kruzera, kapaciteta 500 osoba, duljine 70 metara, a širine 11 metara. Projektran je na dvije palube koje su međusobno spojene kosom rampom te tako povezujući pristan u jednu cjelinu. Pristan je obalom povezan s dvije pristupne rampe na dvije razine - krmenom koja je predviđena za ukrcaj prilikom nižih vodostaja a spaja gornju palubu s obalom, te pramčanom rampom predviđenom za upotrebu pri višim vodostajima koja pruža direktan pristup glavnoj palubi.


Ispis