FAIRway Danube

Nadzor nad gradnjom plovila za obilježavanje vodnog puta.

Image

Nadzor nad gradnjom plovila za obilježavanje vodnog puta.

Usluge stručnog nadzora obavljaju s u sklopu projekta FAIRway Danube, financiranog u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014.-2020. u području prometa.

Između srpnja 2015. i lipnja 2020. – tijekom 5 godina,  projekt FAIRway Danube znatno će doprinijeti saznanjima o kritičnim lokacijama na plovnom putu rijeke Dunav u cilju optimiziranog planiranja trase plovnog puta i rehabilitacijskih mjera.