iCat Technology

Projekt je sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Image

Ukupna vrijednost projekta:

40.800,00 kn

EU sufinanciranje projekta:

28.560,00 kn

Razdoblje provedbe projekta:

prosinac 2019. – ožujak 2020.

iCat Technology

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA
PROIZVODNIH PROCESA

Pronaći tehničko rješenje modularnog oblika navigacijskog mosta, uzimajući u obzir namjenu broda odnosno primjenu u raznim područjima plovidbe te prilagodbu istog statutornim i klasifikacijskim pravilima.

iCat Technology

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA
PROIZVODNIH PROCESA

Pronaći tehničko rješenje modularnog oblika navigacijskog mosta, uzimajući u obzir namjenu broda odnosno primjenu u raznim područjima plovidbe te prilagodbu istog statutornim i klasifikacijskim pravilima.

Tvrtka iCat d.o.o. svoje poslovanje temelji na razvoju novih projektnih rješenja komercijalnih plovila, a posebno onih za prijevoz putnika.

Razvoj putničkog broda podrazumijeva prilagođavanje zahtjevima naručitelja i linijma plovidbe, gdje se primjenjuju određeni klasifikacijsko statutorni zahtjevi ovisno o rutama plovidbe.

Upravo iz tog razloga javljaju se potencijalni problemi vezani uz prilagodbu navigacijskog mosta što je ovim projektom ostvareno u smislu novih tehničkih rješenja modularnog oblika navigacijskog mosta.

Ciljevi projekta:

  • pronaći tehničko rješenje modularnog oblika navigacijskog mosta, uzimajući u obzir namjenu broda odnosno primjenu u raznim područjima plovidbe te prilagodbu istog statutornim i klasifikacijskim pravilima.

Kroz projekt iCat Technology izrađena je tehničko-tehnološka analiza proizvodnih procesa za što je bilo potrebno stručno-tehničko znanje znanstveno-istraživačke organizacije, a što je rezultiralo mogućnošću brže prilagodbe i prenamjene kalupa sukladno zahtjevima naručitelja i uvjetima definiranim područjima plovidbe. Obzirom na navedene zahtjeve potrebno je zadovoljiti i odgovoriti na brojne kriterije kako bi se projekt modularnog navigacijskog mosta izradio sukladno pravilima struke.

Projekt uključuje razradu više projektnih rješenja obzirom na poziciju i dodatne namjene sekcije, razradu tehnološke izvedbe alata za izradu navigacijskog mosta i razradu tehnologije gradnje s naglaskom na optimizaciju postupka gradnje i materijala.

Primjena projektnih rezultata omogućit će tvrtki iCat d.o.o. da prilikom izgradnje brodova ima mogućnost više različitih rješenja koje će moći prilagoditi ovisno uvjetima
u kojima će brod ploviti.