SolarCat

Projekt je sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Image

Ukupna vrijednost projekta:

1.578.763,00 kn

EU sufinanciranje projekta:

552.886,00 kn

Razdoblje provedbe projekta:

prosinac 2016. – lipanj 2018.

SolarCat

IZRADA KALUPA ZA GRADNJU SolarCat BRODOVA

Preduvjeti za pokretanje vlastite proizvodnje "SolarCat" brodova ostvareni su uspostavljanjem projektnog ureda, izradom projektne dokumentacije te kalupa za gradnju brodova.

SolarCat

IZRADA KALUPA ZA GRADNJU SolarCat BRODOVA

Preduvjeti za pokretanje vlastite proizvodnje "SolarCat" brodova ostvareni su uspostavljanjem projektnog ureda, izradom projektne dokumentacije te kalupa za gradnju brodova.

Ovim projektom su, kroz uspostavljanje projektnog ureda, izradom projektne dokumentacije i kalupa za gradnju brodova, ostvareni preduvjeti  za pokretanje vlastite proizvodnje "SolarCat" brodova. Projekt će se predstaviti kupcima kroz sudjelovanje na međunarodnim i domaćim sajmovima, izradu promotivnog materijala te putem web stranice. Projektno rješenje "SolarCat" broda bit će zaštićeno intelektualnim vlasništvom, a rezultati projekta predstavljeni na stručnim konferencijama i časopisima.

Ciljevi projekta:

  • Uspostavljanje projektnog kapaciteta za razvoj i provedbu projekta
  • Izrada kalupa za gradnju SolarCat brodova

Na taj način, iCat d.o.o. započet će proizvodnju brodova za prijevoz putnika koji će omogućiti uspostavljenje brodskih linija unutar zaštićenih zona plovidbe bez emisija
štetnih plinova.

Iskazani su interesi od strane nacionalnih parkova i parkova prirode, gradova kao što su Venecija, Šibenik i Dubrovnik, te privatnih brodara, a to su ujedno i ciljane
skupine za ovaj projekt.

Ciljevi projekta „SolarCat“ direktno su povezani s ciljevima projekta „solarCat“ te se na jednaki način želi odgovoriti na društvene izazove pametnog, zelenog i integriranog transporta. Sintetizirajući odgovore na postavljen izazov u okviru ekonomsko samoodrživog modela pomorskog prijevoza putnika, i ovaj projekt predstavlja socijalnu inovaciju čija primjena pruža mogućnost uspostave pomorskog prijevoza putnika u predjelima gdje to do sada nije bilo ostvarivo.

Pri tome su istovremeno razmatrani kriteriji:

  • ekologije, odnosno nulte stope emisija štetnih plinova
  • ekonomske opravdanosti prijevoza putnika
  • visokog intenzitete dnevnog prijevoza putnika