❮ News

iCat has become a member of the Mare FVG technology cluster

iCat je postao ponosan član Mare FVG tehnology clustera čija je misija promoviranje inovacija, potpora umrežavanja, istraživanje i razvoj pomorskih tehnologija, poticanje međunarodne suradnje...

Print